Święto Komisji Edukacji Narodowej.

nauczycielka_przedszkola

W piątek 14 października przypada Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
Jest to święto wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych pracujących w przedszkolach, szkołach, uczelniach.
Z tej właśnie okazji w piątek odbędzie się uroczyste spotkanie/prosimy o ubranie dzieci w odświętne stroje/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Dodatkową atrakcją dla wszystkich dzieci będzie magiczny pokaz iluzjonisty.

magik