Jak budować u dzieci wiarę we własne możliwości.

Egoizm u dziecka.

Behawioryzm czyli sposób na złości dziecka.

Bezpieczne ferie.

Komputer w życiu dziecka – od kiedy, jak długo i po co?

Zasady w życiu dziecka.

Magia świąt.

Rola przedszkola w procesie kształtowania postaw społeczno-moralnych dziecka.

Magiczne Słowa.

Postawy rodzicielskie.

Jak mądrze wychować swoje dziecko.

Jak odkryć zdolności dziecka?

Ćwiczenia percepcji słuchowej.

Nieśmiałość u dzieci.

Jak rysuje moje dziecko?

Jak przygotować dziecko do nauki pisania?

Leworęczność u dzieci.

Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.

Karta aktualizacji danych dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka

Zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Harmonogram uroczystości na rok szkolny 2019-2020.

Roczny Plan Pracy na rok szkolny 2019-2020.

Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2019 – 2023

Program autorski “Komputerowe ABC”

Program autorski “Mały Artysta”

Program profilaktyczny

Program autorski “Zdrowe jedzenie jest teraz w cenie”.

Raport z ewaluacji PM8 2018-2019

Sprawozdanie finansowe przedszkola za rok 2018.

Raport z ewaluacji PM8 2017- 2018

Raport z ewaluacji PM8 2016-17

Raport z ewaluacji PM8 2015-16

Zmiany do Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Mielcu “Artystyczna Ósemeczka”

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Mielcu “Artystyczna Ósemeczka”

Polityka Ochrony Dziecka Przed Krzywdzeniem.

Regulamin wycieczek i spacerów

Regulamin odbioru dzieci z przedszkola.

Potwierdzanie woli zapisu dziecka.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie terminów rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zakładanie profilu zaufanego przez Internet – elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli.

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok 2019/20

Zarządzenie w sprawie warunków i kosztów wyżywienia.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia statutu.