Jak mądrze wychować swoje dziecko.

Jak odkryć zdolności dziecka?

Ćwiczenia percepcji słuchowej.

Nieśmiałość u dzieci.

Jak rysuje moje dziecko?

Jak przygotować dziecko do nauki pisania?

Karta aktualizacji danych dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka

komunikat w sprawie pyłu PM 10

Roczny Plan Pracy 2017-2018.

Harmonogram Uroczystości przedszkolnych 2017-2018.

Program profilaktyczny

Plan Zdrowe Żywienie

Koncepcja pracy PM 8 na lata 2015-2018

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem.

Raport z ewaluacji PM8 2015-16

Raport z ewaluacji PM8 2016-17

Regulamin wycieczek i spacerów

Regulamin odbioru dzieci z przedszkola

wzór zaświadczenia przedszkola – bilet miesięczny

Procedura uzyskania biletu miesięcznego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Oświadczenie o zatrudnieniu.

Oświadczenie zbiorcze.

Oświadczenie podatek.

Oświadczenie woli.

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem