Magia świąt.

Rola przedszkola w procesie kształtowania postaw społeczno-moralnych dziecka.

Magiczne Słowa.

Postawy rodzicielskie.

Jak mądrze wychować swoje dziecko.

Jak odkryć zdolności dziecka?

Ćwiczenia percepcji słuchowej.

Nieśmiałość u dzieci.

Jak rysuje moje dziecko?

Jak przygotować dziecko do nauki pisania?

Leworęczność u dzieci.

Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.

Karta aktualizacji danych dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka

komunikat w sprawie pyłu PM 10

Roczny Plan Pracy 2018-2019.

Harmonogram Uroczystości przedszkolnych 2018-2019.

Program profilaktyczny

Plan Zdrowe Żywienie

Koncepcja pracy PM 8 na lata 2015-2018

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem.

Raport z ewaluacji PM8 2017-178

Raport z ewaluacji PM8 2016-17

Raport z ewaluacji PM8 2015-16

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 8

Regulamin wycieczek i spacerów

Regulamin odbioru dzieci z przedszkola

wzór zaświadczenia przedszkola – bilet miesięczny

Procedura uzyskania biletu miesięcznego

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów naboru do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie prezydenta Miasta w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Przewodnik dla rodzica – rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie w sprawie warunków i kosztów wyżywienia.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia statutu.