Kochana Babcia! Najdroższy Dziadziuś.
To ważne osoby w życiu każdego dziecka.
Babciu i Dziadziu wasze wnuki Was kochają i moc życzeń Wam składają.
Moc serdecznych przytuleń i buziaków od wszystkich przedszkolaków.

dziadek i babcia