Święto wszystkich pracowników oświaty.

„Nasza pani jest kochana,
zawsze ma dla dzieci czas(…)

Pani umie radę znaleźć
kiedy ktoś kłopoty ma.”

 

14 października to święto wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Dzień ten upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,
która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Z tej okazji w naszym przedszkolu 13 października(piątek) odbędzie się uroczyste spotkanie,
którego celem będzie uczenie dzieci szacunku do osób starszych, nauczycieli, wychowawców.

 

Prosimy na ten dzień o odświętny ubiór dzieci.