Wtorek – 14.02.2017

nauczycielka_przedszkola

Dnia 14.02. (wtorek) odbędzie się “Dzień otwarty” dla rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
W tym dniu każdy Rodzic może uczestniczyć w dowolnym fragmencie zajęć i obserwować wybrane zabawy i inne formy w grupie swojego dziecka.  

Celem “Dnia Otwartego” jest:
Umożliwienie Rodzicom zaobserwowanie swojego dziecka na tle grupy:

# jego postaw i zachowań w relacji z innymi dziećmi,
# jego aktywności na zajęciach,
# poznanie metod i form pracy organizowanych w przedszkolu,
# poznanie ciekawych metod przygotowania dziecka do roli ucznia i czytelnika,
# poznanie warsztatu i bazy wychowawczo – dydaktycznej jaką oferuje przedszkole każdemu dziecku

Aby ten dzień spełnił swoją funkcję prosimy Wszystkich rodziców o:
# wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych,
# nie robienie zdjęć podczas zajęć (to rozprasza dzieci),
# nie przyprowadzanie młodszego rodzeństwa,
# punktualne przybycie na zajęcia zorganizowane.

Dokładny harmonogram zajęć i zabaw jest dostępny dla Państwa na tablicach grupowych przy salach.

Zapraszamy Wszystkich chętnych rodziców.