Teatrzyk profilaktyczny.

teatr

We wtorek 25.04 w naszym przedszkolu będziemy gościć aktorów
z przedstawieniem dla dzieci pt: “Wypadki Krzysia”.
Tematyka spektaklu będzie nawiązywać do różnych zasad bezpiecznego zachowania,
dzięki czemu dzieci będą mogły sobie utrwalić jak zachowywać się w obliczu różnych zagrożeń oraz jak ich unikać.

Koszt spotkania pokrywa Fundusz Rady Rodziców.