MALI BADACZE – Grupa III

Mali Badacze świat odkrywają.
Ciekawych przygód wciąż doświadczają.
Tańczą, śpiewają, role recytują,
wspólnie się bawią i dokazują.
Pani wciąż nowe wyzwania stawia,
nauka i praca radość im sprawia.

Kontakt: grupa5@przedszkole8.mielec.pl

Liczba dzieci: 25

Wiek: 4, 5 – latki

Ośrodki tematyczne

Kobiety w mojej Rodzinie, przedszkolu, kraju.
Zostańmy Kubusiowymi  Przyjacielami  Natury. 
Jak możemy poznać, że Polska jest w wiosennej aurze .
Na wiejskim podwórku wiosną jest wesoło i gwarno

Wiersz miesiąca

„Obietnica dla Ziemi”

My Przedszkolaki
Tobie Ziemio  dziś obiecujemy
Że chronić będziemy twoją przyrodę
Będziemy chronić twe morza i wody
Czyste powietrze  mieć zawsze na względzie
Segregacja śmieci jest nam dobrze znana,
Więc odpady zawsze trafią do swojego kosza.
Podziwiając twe pola, łąki i lasy,
Podlewać będziemy gdy przyjdą złe czasy.

Zwierzęta podziwiać i szanować będziemy
Gdy trzeba będzie to je dokarmimy.
O siebie także się zatroszczymy
Więc zdrowe życie prowadzić chcemy,
by Tobie wciąż służyć i zostać na zawsze
Twym wiernym Przyjacielem Natury.

Piosenka miesiąca

,, Jadą dzieci”

Jadą, jadą dzieci drogą,
Siostrzyczka i brat
i nadziwić się nie mogą jaki piękny świat.

Tu się kryje mała chata,
Pod słomiany dach,
przy niej wierzba rosochata,
 a w gałęziach wiatr.

Od łąk mokrych bocian leci,
 żabkę w dziobie ma
Bocian, bocian krzyczą dzieci,
 a on kle, kle, kle.      

Wzory i przykłady zabaw i ćwiczeń

Informacja dla Rodziców

W marcu planujemy:
Spotkanie z ogrodnikiem i wspólne założenie „Zielonego kącika w sali” co wzbogaci wiadomości dzieci  nt rozwoju roślin i ich pielęgnacji.
Wycieczkę  do cukierni gdzie dzieci poznają  pracę cukiernika .
Będziemy  realizować dodatkowy  ogólnopolski  program o tematyce przyrodniczej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
W związku z realizowanym programem proszę Rodziców o pomoc i włączenie się
w realizację programu. Celem programu jest, wzbogacenie wiedzy dzieci nt  otaczającej nas przyrody, propagowanie zdrowego trybu życia,   zachęcanie do szanowania środowiska. Dzieci otrzymają do domu (poniedziałek ) „Kartę sprawności Kubusiowego Przyjaciela Natury”, którą  będą uzupełniać, a następnie przyniosą do przedszkola(piątek).

Następnie odbędzie się grupowy quiz  oraz wręczenie  certyfikatu,   który potwierdzi  przyznanie tytułu „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

 Zapraszamy  Państwa na :
1.Kontakty indywidualne w dniu: 6. 03 w czasie których Rodzice mogą porozmawiać na temat swoich dzieci
2.Seanse czytelnicze w ramach akcji„Cała Polska czyta dzieciom” .
4.Zajęcia pokazowe dla Rodziców „Na wiejskim podwórku”(ostatni tydzień marca) – dokładny dzień zostanie podany na tablicy ogłoszeń grupowych

Nadal pracujemy nad:
-dzieleniem wyrazów na głoski  i budowaniem modelu wyrazu;   układaniem wyrazów z rozsypanki  literowej wg wzoru, by przygotować dziecko do nauki czytania
– umiejętnością klasyfikowania elementów wg wskazanych cech  oraz przeliczaniem , by poszerzyć pojęcia matematyczne 
-rozwijamy sprawność rąk, by przygotować dziecko do nauki pisania

Plan zajęć dodatkowych

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09:00
Religia
09:00
09:30

Logopedia
09:50
10:15
10:00
Rytmika
10:30
11:00
Taniec
10:00
10:30
11:00
Logopedia
11:00
11:20
12:00
Religia
12:30
13:00
13:00
Psycholog
13:00
13:30
14:00
Psycholog
14:00
14:15

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00
Rytmika
10:30
11:00

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00
Taniec
10:00
10:30

Wtorek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09:00
Religia
09:00
09:30
12:00
Religia
12:30
13:00

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09:00
Logopedia
09:50
10:15
10:00
11:00
Logopedia
11:00
11:20

Środa

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12:00

Wtorek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13:00
Psycholog
13:00
13:30
14:00
Psycholog
14:00
14:15

Środa

Zajęcia uzgodnione z Radą Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8