PRZEDSZKOLNE ZUCHY  – GRUPA VI

Przedszkolne zuchy
Nasza grupa w szkole swoją salę ma,
w której co dzień o porządek dba.
Razem się bawimy, chętnie się uczymy.
Świat poznajemy, książki czytamy
i  mądre głowy mamy.

Liczba dzieci: 25

Wiek: 5,6 – latki

Ośrodki tematyczne

Z krasnalem Hałabałą poznajemy jesienny las”.
W przedszkolu bawię się i uczę! – „Ośmiogród”
„Czerwony Kapturek szedł sobie przez pagórek. I co, i jak! I wilk go wtedy zjadł„- bezpieczeństwo i rozwaga przedszkolaka
Przygotowania do zimy czas zacząć!” – oj! pracy będzie moc

Wiersz miesiąca

Przedszkolne zuchy

Nasza grupa w szkole swoją salę ma,
w której co dzień o porządek dba.
Razem się bawimy, chętnie się uczymy.
Świat poznajemy, książki czytamy
i mądre głowy mamy.

 Nazwa grupy to Przedszkolne Zuchy
A my to wesołe druhy.
Pomagamy, o zdrowie dbamy,
I gdy trzeba rozrabiamy.

Piosenka miesiąca

„Wiewióreczka

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz oczka czarne.
Nie bójże się, pokaż w lesie,
gdzie masz swą spiżarnię.

Wszędzie mam, tu i tam,
czego chcecie, to wam dam.
Fik – myk! Hyc – hyc!
Czego chcecie, to wam da.

Sąsiadeczko wiewióreczko,
co masz rude łapki,
sypnij z góry jeśli łaska,
orzeszków do czapki.

Dałabym nawet sześć,
lecz co w zimie będę jeść?
Fik – myk! Hyc – hyc!
Był orzeszek, nie ma nic.

Sąsiadeczko wiewióreczko,
co masz rudy pyszczek,
tu na ziemię rzuć uprzejmie
kilka ładnych szyszek.

Szyszki masz tu i tam,
wejdź na sosnę, urwij sam.
Fik – myk! Hyc – hyc!
Były szyszki, nie ma nic!

Wzory i przykłady zabaw i ćwiczeń

Zabawy
i ćwiczenia z logopedii.

Logopedyczne wierszyki wywołujące i utrwalające głoskę r

http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/01/Logopedyczne-wierszyki-r.pdf

Gimnastyka buzi i języka
WIOSENNA GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

Jak budować słownictwo dziecka
Słownictwo prelekcja

Rodzinna gra planszowa
GRA PLANSZOWA GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA.

Rożnica głosek “t,d” na końcu sylaby
Ćwiczenia logopedyczne do pracy w domu – głoski t,d

Słuchać i rozumieć!
logopedia słuchanie ze zrozumieniem

Ćwiczenia logopedyczne: z- ż
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/04/z-ż-wygłos-przedszkole.pdf
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/04/wymowa-z-ż-nagłos-przedszkole.pdf

Zabawy z głoskami “sz, s” – różnicowanie
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/04/s-sz-różnica-przedszkole.pdf

Rożnica głosek p-b
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/04/p-b-wygłos-przedszkole.pdf

Słownictwo i fleksja – nazwy zawodów
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Słownictwo-NAZWY-ZAWODÓW.pdf

Ćwiczenia logopedyczne – głoska f,w
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/04/f-w-nagłos-przedszkole.pdf

Rożnica głosek p-b
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/04/p-b-wygłos-przedszkole.pdf

Słownictwo i fleksja – nazwy zawodów
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Słownictwo-NAZWY-ZAWODÓW.pdf

Ćwiczenia logopedyczne – głoska f,w
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/04/f-w-nagłos-przedszkole.pdf

Informacja dla Rodziców

W miesiącu październiku będziemy:
–  poznawać i utrwalać charakterystyczne cechy pory roku „Jesieni”,
–  uczyć się, jak zachować się wobec obcej osoby, która nas zaczepia,
–  wdrażać dzieci do odpowiedniego zachowania względem siebie:
* współpracujemy i współdziałamy
* pomagamy sobie,
* jesteśmy wobec siebie mili: nie popychamy się, nie bijemy, nie
wyśmiewamy się z drugiej osoby

Z dziećmi 5 letnimi rozpoczynamy ćwiczenia w zakresie:
– analizy i syntezy słuchowej:
* wyodrębniania zdań z dłuższej wypowiedzi,
* wyodrębniania wyrazów ze zdania – przeliczanie i określanie ich liczby,
* wyodrębniania głoski na początku i na końcu wyrazu,
* rozpoznawania wyrazu po wymawianych pojedynczo głoskach;
– sprawności manualnej:
* rysowania wzorów w liniaturze,
* dorysowywania brakujących elementów.

Z dziećmi 6 letnimi rozpoczynamy ćwiczenia w zakresie:
– analizy i syntezy słuchowej:
* dzielenia wyrazu na głoski
* budowania schematu i modelu wyrazu
– czytania
*wprowadzamy litery: o,a,m
– sprawności manualnej:
* rysowania wzorów literopodobnych w liniaturze,
* odwzorowywania poznanych liter i cyfr.

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o przestrzeganie  zasady przyprowadzania do przedszkola tylko dzieci zdrowych.

Plan zajęć dodatkowych

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00
09:00
Logopedia
09:00
09:30
Religia
09:00
09:30

Psycholog
09:30
10:00
10:00
Religia
10:00
10:30

Taniec
10:30
11:00
Logopedia
10:00
10:30
Rytmika
10:30
11:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00
Rytmika
10:30
11:00

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00
Taniec
10:30
11:00

Wtorek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09:00
Religia
09:00
09:30
10:00
Religia
10:00
10:30

Wtorek

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09:00
Logopedia
09:00
09:30
10:00
Logopedia
10:00
10:30

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00

Poniedziałek

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09:00
Psycholog
09:30
10:00

Czwartek

Zajęcia uzgodnione z Radą Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8