Przykłady ćwiczeń.

75299276

Odpowiedni poziom sprawności manualnej w znacznym stopniu warunkuje powodzenie dziecka  w szkole.
Sprawności motoryczne są rodzajem bardzo precyzyjnej koordynacji, w której zasadniczą rolę odgrywają mięśnie krótkie.
Sprawność dobrze wyuczona przekształca się w nawyk.
Jak pomóc dziecku wykształcić prawidłowe nawyki i w jaki sposób to robić?
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Tutaj.