Kolory jesieni

Nasze przedszkole ściśle współpracuje z Biblioteką przy ul Tańskiego. Dlatego też zachęcamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wykonania pacy plastycznej. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie przedstawiamy poniżej.

KONKURS BIBLIOTECZNY

„Piękno przyrody w bajkach w kolorach jesieni”

 1. Organizatorem konkursu jest Filia 6 Oddział dla Dzieci ul. Tańskiego 4 a Mielec Tel. 17 582-63-93
 2. Cele konkursu:
  – rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody w bajkach,
  – uwrażliwienie dzieci i dorosłych na piękno przyrody jesienią,
  – stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieciom i ich rodzicom,
  – wdrażanie do współpracy rodziców dzieci z przedszkolem,
  – możliwość zaprezentowania i popularyzowanie własnej twórczości.
  III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
  Konkurs zostaje ogłoszony dla dzieci i ich rodziców ze wszystkich  przedszkoli z Osiedla Lotników.
  Warunki uczestnictwa:
 1. Każduczestnik (dziecko z rodzicem) może zgłosić do konkursu jedną wspólnie wykonaną pracę.
 2. Uczestnicy przygotowują przestrzenne prace plastyczne w formacie A3, A4 lub według uznania z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych .
 3. Komisja Konkursowa  dokonuje  oceny prac.
 4. Oceniane będą:
  – zgodność pracy z tematem;
  – pomysłowość estetyczna pracy oraz wrażenie ogólne;
  – umiejętność doboru różnych technik plastycznych;
  – estetyka wykonanej pracy;
  – wkład pracy własnej.
 1. Opis pracy zawiera: imię i nazwisko dziecka oraz jego rodzica, wiek i grupę w przedszkolu.
 2. Prace należy składać w Fili nr 6 Oddział dla  Dzieci ul. Tańskiego 4 a Mielec do 27.11.2017r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: 30.11.2017r.
 4. Na laureatów czekają nagrody .
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć prac w Internecie oraz z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.