Kwalifikacje nauczycieli PM 8

1. Urszula Rucka Magister wychowania przedszkolnego;

Studia podyplomowe – naucz. początkowe;

Kurs kwalifikacyjny – zarządzanie oświatą.

2. Agnieszka Brodowska Magister filozofii;

Studia podyplomowe z wych. przedszkolnego;

Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

3. Agnieszka Chłopek Magister w zakresie ed. wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną.
4. Bożena Golba Magister pedagogiki;

Studia podyplomowe – ed. wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

5. Małgorzata Herula Magister wychowania przedszkolnego;

Studia podyplomowe – terapia pedagogiczna.

6. Elżbieta Kaczmarczyk Licencjat w zakresie wych. przedszkolnego.
7. Agata Pszeniczna Magister pedagogiki szkolnej i opiekuńczej;

Studia Podyplomowe – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

8. Barbara Smajdor Licencjat wych. przedszkolne;

Magister w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej;

Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą.

9. Elżbieta Sobczyk Magister wych. przedszkolnego;

Studia podyplomowe – terapia pedagogiczna.

10. Maria Sudoł SN – Wychowanie przedszkolne.
11. Irena Skórska Magister w zakresie ed. wczesnoszkolnej z wych. przedszkolnym;

Studia podyplomowe – terapia pedagogiczna.

12. Marta Wójcik Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
13. Danuta Kaczor Magister nauczania początkowego;

Studia podyplomowe – logopedia korekcyjna.

14. Barbara Pach Magister teologii.
15. Anna Lasota Magister w zakresie psychologii z przygotowaniem pedagogicznym.