Wizja Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Mielcu
“Artystyczna Ósemeczka”.

 

Nasze przedszkole to przedszkole:
„otwarte na dziecko, rodziców, środowisko
na ich potrzeby, marzenia i dążenia”.

 

To przedszkole, w którym:

– panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku akceptacji, pomocy i współdziałaniu;
– uczy się dzieci otwartości wobec siebie, drugiej osoby i środowiska;
– uczy się dzieci miłości do ”Wielkiej i Małej Ojczyzny”;
– pielęgnuje się tradycje przedszkola, skupiając wokół nich nauczycieli, dzieci i rodziców;
– dziecko uczy się poprzez eksperymentowanie, odkrywanie, przeżywanie;
– zajęcia prowadzone są tak, aby wydobyć i rozwinąć talenty dziecka, nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów i umocnić wiarę we własne siły.

budynek przedszkola

ogród przedszkolny

budynek przedszkola widziany od wejścia głównego

Misja Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Mielcu
“Artystyczna Ósemeczka”.

Dyrektor:
– jest dobrym pedagogiem i inicjatorem, jest kulturalny i życzliwy wobec dzieci, nauczycieli i rodziców,
– tworzy właściwą atmosferę,
– jest konsekwentny w postępowaniu i sprawiedliwy.

Nauczyciel:
– cechuje go mądra miłość i szacunek dla dziecka, cierpliwość i opanowanie,
– współpracuje z wychowankiem, ale mu się nie narzuca.

Dziecko:
– traktowane jest podmiotowo jako istota dążąca przez aktywność i samodzielne działanie do uzyskania niezależności od dorosłych.