Wysokość składki.

Uchwałą ogółu zebranych rodziców dnia 11.09.2017 w roku szkolnym 2017/2018
składka na Radę Rodziców wynosi 150 zł

W przypadku rodzeństwa drugie dziecko ma zniżkę i płaci 125 zł.

Pieniądze można wpłacać u intendent przedszkola codziennie, w godz. 7-15,
w grupie VI u nauczycielki.

Kwotę na Radę Rodziców należy wpłacić najpóźniej do końca października.

Z Funduszu Rady Rodziców będą opłacone:
– upominki Mikołajkowe,
– teatrzyki /3-4 w ciągu roku/,
– spotkania z filharmonią organizowane w każdym miesiącu,
– wycieczki,
– upominki na „Pasowanie na przedszkolaka”,
– gadżety na konkursy,
– orkiestra na zabawę,
– organizacja festynu rodzinnego,