Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli.pdf
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/05/Drodzy-Rodzice.pdf
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/05/Oświadczenie-rodzica-dotyczące-pomiaru-temperatury.pdf
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2020/05/oświadczenie-2.pdf
Oświadczenia prosimy wydrukować, wypełnić i podpisać przez obydwoje rodziców i w poniedziałek dostarczyć do przedszkola. Brak tych oświadczeń jest jednoznaczny z nieprzyjęciem dziecka w poniedziałek do przedszkola.