Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy o realizacji projektu ,,Otwarte Drzwi” –  akcji informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, podejmowanej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.. Akcja adresowana jest do:
– osób doświadczające przemocy w rodzinie,
– osób stosujące przemoc w rodzinie,
– świadków przemocy w rodzinie,
– osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie, oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Mielca.

W ramach akcji od poniedziałku do piątku osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji specjalistów posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Na potrzeby realizacji projektu zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w standardowych godzinach pracy instytucji. Wszystkim zgłaszającym się mieszkańcom miasta Mielca będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Dyżury konsultantów będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c. W związku z zagrożeniami związanymi z występowaniem pandemii COVID-19 konsultacje ze specjalistami będą się odbywały wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem MOPS koordynującym akcję: Kierownik Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej P. Joanna Boryczka-Szęszoł, Tel.(17) 787 5663.

W załączniku przesyłamy harmonogram spotkań http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/02/Harmonogram-OTWARTE-DRZWI-2021.pdf