dokumenty2

Dyrektor przedszkola: Barbara Smajdor

Licencjat – wychowanie przedszkolne;
Magister w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej;
Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą.

Na wesoło

Pani Dyrektor ma zadań wiele, dokumentami się zajmuje,
dzieci do przedszkola przyjmuje,
remontuje, wycieczki i uroczystości planuje,
obserwuje, hospituje i ogólnie wszystkim się zajmuje.
Pracy ma tak dużo, że pani Bożenka jej pomaga i dokumenty wypełnia,
a potem do segregatorów wkłada.