Podziękowanie.

serce

„Dobroć dawania innym zawsze o nas powraca”.

Akcja Szlachetna Paczka została zakończona z powodzeniem.
Zebraliśmy dużo odzieży, środków spożywczych, higienicznych, zabawek, przyborów szkolnych.
Najbardziej cieszymy się, że udało nam się zakupić kuchenkę gazową,której tak bardzo potrzebowała rodzina.

Nie udało by się to bez Państwa pomocy i zaangażowania.

Zakończyła się również zbiórka monet w ramach „Góry Grosza”.
W każdej grupie trwa teraz liczenie, a dzięki Państwa wsparciu jest co liczyć.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, za włączenie się w obie te inicjatywy.