W roku szkolnym 2018/2019 naszym głównym zadaniem i celem jest:

„Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – kształtowanie określonych zachowań i postaw społecznych dzieci poprzez dostarczenie wzorców z literatury dziecięcej i z życia codziennego.

Realizujemy programy:

 • „Kocham Przedszkole – wyd. II zmienione”. Autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek. Treści zawarte w programie są zgodne z treściami edukacyjnymi i wychowawczymi z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. Realizowany we wszystkich grupach.
 • „Czyste powietrze wokół nas”. Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Mielcu. Program dotyczy profilaktyki antytytoniowej. Realizowany w grupie IV, VI przez nauczycielki M. Herulę, M. Sudoł, E. Sobczyk.
 • „Czyste ręce zdrowia więcej”. Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu. Program dotyczy edukacji zdrowotnej i kształtowaniu nawyków higienicznych. Realizowany w grupie I, II przez nauczycielki I Skórską, A. Chłopek, M. Wójcik, A. Pszeniczną.
 • „Mamo, tato wolę wodę”. Autor: Żywiec Zdrój S.A. Cięcina. Jest to ogólnopolski program dotyczący promowania zdrowego trybu życia, przez przedszkolaków i ich rodziców. Program realizowany we wszystkich grupach wiekowych dzieci.
 • „Plan edukacji religijnej wg. podręcznika „Jestem dzieckiem Bożym”. Realizowany w grupach IV, V,VI przez siostrę R. Jasińską.

Programy własne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

 • „ Zdrowe jedzenie jest teraz w cenie”. Program opracowany przez nauczycielki: B. Golba, A. Wrzesień. Program ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Realizowany jest przez cały rok szkolny, we wszystkich grupach wiekowych.
 • „Wesoło jest w domu i wesoło w przedszkolu”. Autorzy: U. Rucka, B. Smajdor,  A. Wrzesień. Program adaptacyjny realizowany w grupie I i II przez nauczycielki A. Chłopek, I. Skórską, M. Wójcik, A. Pszeniczną. W oparciu o program podejmowane są działania zmierzające do szybkiej adaptacji dziecka do nowych warunków oraz mające na celu ułatwienie rozstania dziecka z rodzicami, w pierwszych dniach jego pobytu w przedszkolu.
 • „Mój dom, przedszkole, miasto, państwo”. Autor A. Brodowską. Treści zawarte w programie dotyczą wychowania patriotycznego, oraz utożsamiania się dzieci ze swoim otoczeniem – rodziną, przedszkolem, miastem, krajem i Europą. Realizowany w grupie dzieci 4 – 5 letnich przez A. Brodowską.
 • „Chcemy czytać”. Autor A. Brodowską. Treści zawarte w programie dotyczą nauki czytania opracowanej wg. krakowskiej “Metody czytania symultaniczno – sekwencyjnej”. Realizowany w grupie dzieci 4 -5 letnich przez A. Brodowską.
 • „Edukacja ekologiczna”. Autor E. Sobczyk. Program dotyczy aktywności przyrodniczej i kształtowania postaw ekologicznych u dzieci. Realizowany w grupie VI przez E. Sobczyk.
 • „Komputerowe ABC”. Autor B.Golba. Program dotyczy bezpieczeństwa korzystania z komputera i łączy internetowych. Realizowany w grupie V przez B.Golbę i L. Kokoszkę.
 • Program kształtowania słuchu fonematycznego: „Zabawy głoski z folią, mimiką i muzyką”, „Mocne i słabe dźwięki z ręki”, „Głoski w odgłosach przyrody oraz w ruchach języka i warg”. Program do zajęć logopedycznych. Autor: D. Kaczor. Realizowany jest we wszystkich grupach przez nauczyciela-logopedę: Danutę Kaczor.
 • „We play, welearn”. Autor: K. Leśniak. Program dotyczy nauczania języka angielskiego. Jest realizowany we wszystkich grupach.

Wszystkie programy, w oparciu o które pracuje przedszkole, są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.