W roku szkolnym 2020/2021 naszym głównym zadaniem i celem jest:

„Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci poprzez
bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność”

 

Realizujemy programy:

 • „Kocham Przedszkole – wyd. II zmienione”. Autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek. Treści zawarte w programie są zgodne z treściami edukacyjnymi i wychowawczymi z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. Realizowany we wszystkich grupach.
 • „Czyste powietrze ”. Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu. Program dotyczy edukacji Program dotyczy edukacji proekologicznej. Realizowany w grupie V, VI.
 • “Czyste ręce – zdrowia więcej”. Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu. Program dotyczy edukacji prozdrowotnej i kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych. Realizowany jest w gr I.
 • „Mamo, tato wolę wodę”. Autor: Żywiec Zdrój S.A. Cięcina. Jest to ogólnopolski program dotyczący promowania zdrowego trybu życia, przez przedszkolaków i ich rodziców. Program realizowany we wszystkich grupach wiekowych dzieci.
 • „Plan edukacji religijnej wg. podręcznika „Jestem dzieckiem Bożym”. Realizowany w grupach V, VI  przez siostrę R. Jasińską.

Programy własne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

 • „Zdrowe jedzenie jest teraz w cenie”. Autorzy: B. Golba, A. Wrzesień. Program ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Realizowany jest przez cały rok szkolny, we wszystkich grupach wiekowych. Realizowany jest przez cały rok szkolny, we wszystkich grupach wiekowych.
 • “Mały artysta to ja”. Autorzy: B. Golba, M. Herula. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych a jego działania wynikają z nadania przedszkolu imienia “Artystyczna Ósemeczka”. Realizowany jest przez cały rok szkolny, we wszystkich grupach wiekowych.
 •  „Wesoło jest w domu i wesoło w przedszkolu”. Autorzy: U. Rucka, B. Smajdor,  A. Wrzesień. Program adaptacyjny realizowany w grupie I. W oparciu o program podejmowane są działania zmierzające do szybkiej adaptacji dziecka do nowych warunków oraz mające na celu ułatwienie rozstania dziecka z rodzicami, w pierwszych dniach jego pobytu w przedszkolu.
 • “Małe rączki – sprawne rączki”. Autorzy: M. Herula, L. Kokoszka. Program dotyczy fizycznego rozwoju dziecka, a zwłaszcza sprawności manualnych. Realizowany jest w grupie I, II, III. 
 • “Każdy z nas jest niepowtarzalny”. Autor: M. Wójcik. Program dotyczy kształtowania emocji dzieci. Realizowany jest w grupie dzieci IV i V.
 • “Bajki uczą, bawią, wychowują”.  – Autor U. Rucka. Program wykorzystuje treści bajek do realizacji zadań programowych w różnych obszarach aktywności dziecka. Realizowany w gr VI.
 • Program kształtowania słuchu fonematycznego: „Zabawy głoski z folią, mimiką i muzyką”, „Mocne i słabe dźwięki z ręki”, „Głoski w odgłosach przyrody oraz w ruchach języka i warg”. Program do zajęć logopedycznych. Autor: D. Kaczor. Realizowany jest we wszystkich grupach przez nauczyciela-logopedę: Danutę Kaczor.
 • „I love Boo”. Autor: E. Woźnicka-Dondziłło. Program dotyczy edukacji języka angielskiego. Jest realizowany we wszystkich grupach przez L. Kokoszkę.

Wszystkie programy, w oparciu o które pracuje przedszkole, są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.