W roku szkolnym 2019/2020 naszym głównym zadaniem i celem jest:
“Rozwijanie aktywności językowej dziecka poprzez wykorzystywanie różnych sytuacji edukacyjnych, dnia codziennego, literatury, piękna przyrody”

 

Realizujemy programy:

 • „Kocham Przedszkole – wyd. II zmienione”. Autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek. Treści zawarte w programie są zgodne z treściami edukacyjnymi i wychowawczymi z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. Realizowany we wszystkich grupach.
 • „Zawsze razem”. Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu. Program dotyczy edukacji prozdrowotnej i tolerancji. Realizowany w grupie VI, VII przez nauczycielki A. Bekier, M. Wójcik, E Sobczyk.
 • “Czyste ręce – zdrowia więcej”. Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu. Program dotyczy edukacji prozdrowotnej i kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych. Realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych.
 • „Mamo, tato wolę wodę”. Autor: Żywiec Zdrój S.A. Cięcina. Jest to ogólnopolski program dotyczący promowania zdrowego trybu życia, przez przedszkolaków i ich rodziców. Program realizowany we wszystkich grupach wiekowych dzieci.
 • „Plan edukacji religijnej wg. podręcznika „Jestem dzieckiem Bożym”. Realizowany w grupach VI, VII  przez siostrę R. Jasińską.

Programy własne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

 • „Zdrowe jedzenie jest teraz w cenie”. Autorzy: B. Golba, A. Wrzesień. Program ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Realizowany jest przez cały rok szkolny, we wszystkich grupach wiekowych. Realizowany jest przez cały rok szkolny, we wszystkich grupach wiekowych.
 • “Mały artysta to ja”. Autorzy: B. Golba, M. Herula. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych a jego działania wynikają z nadania przedszkolu imienia “Artystyczna Ósemeczka”. 
 •  „Wesoło jest w domu i wesoło w przedszkolu”. Autorzy: U. Rucka, B. Smajdor,  A. Wrzesień. Program adaptacyjny realizowany w grupie I przez nauczycielki M. Herulę, A. Leśniowską, w gr. II przez nauczycielki L. Kokoszkę, A. pszeniczną, w gr. III przez nauczycielki B. Golbę, I. Skórską. W oparciu o program podejmowane są działania zmierzające do szybkiej adaptacji dziecka do nowych warunków oraz mające na celu ułatwienie rozstania dziecka z rodzicami, w pierwszych dniach jego pobytu w przedszkolu.
 • “Komputerowe ABC”. Autor: B. Golba. Program dotyczy bezpieczeństwa korzystania z komputera i łączy internetowych. Realizowany w grupie V przez nauczycielki L. Sudoł, E. Młynarczyk.
 • “Małe rączki – sprawne rączki”. Autorzy: M. Herula, L. Kokoszka. Program dotyczy fizycznego rozwoju dziecka, a zwłaszcza sprawności manualnych. Realizowany jest przez nauczycielki M. Herulę, L. Kokoszkę, A. Leśniowską, A. Pszeniczną, B. Golbę, I. Skórską.
 • “Każdy z nas jest niepowtarzalny”. Autor: M. Wójcik. Program dotyczy kształtowania emocji dzieci. Realizowany jest w grupie dzieci IV przez A. Chłopek i A. Borowską.
 • Program kształtowania słuchu fonematycznego: „Zabawy głoski z folią, mimiką i muzyką”, „Mocne i słabe dźwięki z ręki”, „Głoski w odgłosach przyrody oraz w ruchach języka i warg”. Program do zajęć logopedycznych. Autor: D. Kaczor. Realizowany jest we wszystkich grupach przez nauczyciela-logopedę: Danutę Kaczor.
 • „I love Boo”. Autor: E. Woźnicka-Dondziłło. Program dotyczy edukacji języka angielskiego. Jest realizowany we wszystkich grupach przez L. Kokoszkę.

Wszystkie programy, w oparciu o które pracuje przedszkole, są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.