Ogólnopolska Kampania Edukacyjna:

logo akcji granatowe tło z białymi licznymi punktami duża biała koperta, na niej czerwony okrąg z napisem Idą święta nie o smsie lecz o kartce pamiętaj. Kopertę trzyma dziewczynka z drugiej ręce ma prezent.

 

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna:

 

Projekt edukacyjny:

Innowacja pedagogiczna:

„Zdrowe jedzenie jest teraz w cenie”

obr1Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, w przedszkolu i w środowisku rodzinnym.

Projekt edukacyjny :

„Dzieciństwo bez próchnicy”

obr2
Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat.

Projekt ogólnopolski:

 „Mamo, tato, wolę wodę!”

obr3

Celem Projektu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Projekt edukacyjny:

„Chrońmy dzieci”

obr4

Chronimy Dzieci to projekt profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.
Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Projekt edukacyjny:

Celem projektu jest promocja badań profilaktycznych wśród Rodziców.

Projekt edukacyjny:

Celem programu jest zapoznanie dzieci z sytuacją dostępu do wody pitnej na świecie oraz propagowanie idei oszczędzania wody i dbania o jej czystość.

 

Projekt edukacyjny:

 

Celem projektu UNICEF jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,

 

Projekt edukacyjny:

 

20 listopad to 30 rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. W tym szczególnym dniu Dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka.

 

Program edukacyjny:

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat