Innowacja pedagogiczna:

„Zdrowe jedzenie jest teraz w cenie”

obr1Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, w przedszkolu i w środowisku rodzinnym.

Projekt edukacyjny :

„Dzieciństwo bez próchnicy”

obr2
Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat.

Projekt ogólnopolski:

 „Mamo, tato, wolę wodę!”

obr3

Celem Projektu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Projekt edukacyjny:

„Chrońmy dzieci”

obr4

Chronimy Dzieci to projekt profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.
Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Projekt edukacyjny:

Celem projektu jest promocja badań profilaktycznych wśród Rodziców.

Projekt edukacyjny:

Celem programu jest zapoznanie dzieci z sytuacją dostępu do wody pitnej na świecie oraz propagowanie idei oszczędzania wody i dbania o jej czystość.

 

Program edukacyjny:

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat