Leśne Skrzaty

Grupa I
Nauczycielki: mgr Małgorzata Herula,
mgr Anna Leśniowska

Magiczni Artyści

Grupa III
Nauczycielki: mgr Bożena Golba,
mgr Irena Skórska

Przyjaciele Przyrody

Grupa V
Nauczycielki: mgr Elżbieta Młynarczyk,
mgr Maria Sudoł

Radosna Gromadka

Grupa II
Nauczycielki: mgr Lidia Kokoszka,
mgr Agata Pszeniczna

Mali Badacze

Grupa IV
Nauczycielki: mgr Angelika Borowska,
mgr Agnieszka Chłopek

Przedszkolne zuchy

Grupa VI
Nauczycielka: mgr Anna Bekier,
mgr Marta Wójcik

Przedszkolaki – uczniaki