Promujemy dziecięce zdolności.

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału
w spotkaniu pod hasłem:
„PRZEDSZKOLNY FESTIWAL TALENTÓW”
które odbędzie się w dniu 28.02.2019 o godzinie 16.00
w sali grupy IV

Spotkanie adresowane jest do przedszkolaków, którzy chcą
zaprezentować swoje uzdolnienia, możliwości, talenty i pasje.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie!

Celem spotkania jest promowanie zainteresowań: muzycznych, aktorskich, teatralnych i sportowych oraz budowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości a także wzmacnianie więzi emocjonalnej z członkami rodziny.

REGULAMIN SPOTKANIA:
W ,,Przedszkolnym Festiwalu Talentów’’ mogą  wystąpić „ rodzinne grupy” np.:
dziecko + rodzice
dziecko + rodzeństwo

  1. Forma sceniczna: śpiew piosenki, układ  taneczny, scenka dramowa, skecz, kabaret, recytacja wiersza, muzykowanie na instrumencie, popis sportowy.
  2. Prezentacja utworu  nie może przekroczyć czasu – 5 minut.
  3. Jury oceniać będzie:
  • oryginalność interpretacji utworu,
  • przygotowaną  oprawę scenograficzną (stroje, rekwizyty)

    Zgłoszenia do dnia  08.02.2019  należy składać do  nauczycielek w grupach.

    Na wszystkich uczestników czekają nagrody!