Skład Rady Rodziców - Zarząd i Członkowie

Zarząd Rady Rodziców:

 Przewodniczący: Mariusz Bożek
Z-ca przew.:  Bartłomiej Nowak
Sekretarz: 
Dominika Sztuka
Skarbnik:  Joanna Krzemińska

Członkowie Rady Rodziców:

Katarzyna Kopeć
Kozik Agnieszka
Magdalena Majewska
Monika Ziółkowska
Paulina Metlak
Pietras Izabela

Skład Rady Rodziców - Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Gabriela Gaj – Pudło
Kinga Jeleń – Kiełb

Składka na Fundusz Rady Rodziców

  Plan Wydatków w roku szkolnym 2019/2020
 Stan dzieci – 164
 Kwota na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 
170 zł.  – pierwsze dziecko,
127.5 zł(75% kwoty) – drugie dziecko,
85 zł (50% kwoty) – trzecie dziecko.

 


 

 

 

                                 

skladka

Informacje Rady Rodziców

 

Protokół

z podsumowania działalności Rady Rodziców za I półrocze roku szkolnego 2018/2019
Dnia 6.02.2019 dokonano podsumowania przychodów i rozchodów Rady Rodziców za I półrocze roku szkolnego 2018/2019. Dokonano sprawdzenia zgodności Księgi Przychodów i Rozchodów z rachunkami.

Stwierdzono: 
Na konto Rady Rodziców  do dnia 6.02.2019
                            Wpłynęło:  21235 zł + 453.74zł z ubiegłego roku             
                           W sumie: 21688.74 zł.
W I półroczu wydano: 
Wydatki w I półroczu roku szkol. 2018/2019
Artykuły papiernicze/upominki dla dzieci/  2200 zł.
Uroczystości przedszkolne                           3973,19 zł.
Spotkania artystyczne                                          500 zł.
Wycieczki                                                        2699,38 zł.
Inne:                                                                   219,98 zł.
                                                                           146,00  zł.                                         
                                                   Razem:    9738,55 zł.
Rozliczenie szczegółowe:  
Gry i książki edukacyjne –  219,98 zł.
Dzień Edukacji Narodowej (kwiaty)- 146,00 zł.
Wycieczka do lasu- przejazd MKS – 562,64 zł.
Koncert Filharmonii Podkarpackiej – 100,00 zł. 
Pasowanie na przedszkolaka  – 351,74 – puzzle
Pasowanie na przedszkolaka  – 92,50 – maskotka
K
oncert Filharmonii Podkarpackiej – 100,00 zł.
Paczka mikołajowa – zestawy            – 3325,81 zł.
Paczka mikołajkowa 203,38- słodycze
Pokaz iluzjonisty „Magic shows”- 200,00 zł.
Artykuły papiernicze – 2200,00 zł.
Kulig – usługa rekreacyjna- 869,18 zł.
Kulig – usługa transportowa- 1267,56 zł.
K
oncert Filharmonii Podkarpackiej – 100,00 zł
Wydano: 
                                    9738,55 zł – I – Półrocze
Pozostało na dzień 6.02.2019    
                                                                        21 688,74
                                                                      –   9 738,55                               
                                                                       = 11 950,19
Zgodność powyższych danych członkowie Rady Rodziców potwierdzają własnoręcznym podpisem
Przew. Rady Rodz.               z-ca           Skarbnik           Dyrektor PM-8 
Uwagi Komisji Rewizyjnej:——————————-
Podpis Komisji Rewizyjnej:  

 

Protokół
z podsumowania działalności Rady Rodziców za II półrocze roku szkolnego 2018/2019. Dnia 26.06.2019 dokonano podsumowania przychodów i rozchodów Rady Rodziców za II półrocze roku szkolnego 2018/2019. Dokonano sprawdzenia zgodności Księgi Przychodów i Rozchodów z rachunkami.
Stwierdzono:  Na konto Rady Rodziców  do dnia 26.02.2019
                            Wpłynęło:  21235 zł + 453.74 zł z ubiegłego roku                      
                           W sumie: 21688.74 zł.
W I półroczu wydano: 9738,55 zł.
Na II półrocze pozostało:11950,19 zł. 
Wydatki w II półroczu roku szkol. 2018/2019
Książki “Bajka o Ośmiogrodzie”             2596,90 zł.
Uroczystości przedszkolne                      3408,34 zł.
Spotkania artystyczne                                    2490 zł.
Wycieczki                                                          2818 zł.
                        Inne:                                                                      80 zł.                        
                                            Razem:    11 393, 24 zł.
Rozliczenie szczegółowe:  
Teatrzyk „Skrzat” z Krakowa – 2 x 250 zł.
Kino „Galaktyka”- film edukacyjny – 770 zł.
Filharmonia – 3×100 zł.
Zakup albumów „Historia Mielca dla dzieci” – 100 zł.
Książki „Bajka o Ośmiogrodzie na dzień dziecka – 2496,90 zł. 
Festyn – produkty na grilla i do kawiarenki – 408,79 zł.
Zakończenie roku w gr IV, V, VI /5l/ pudełka śniadaniowe – 347,60 zł.
Festyn Rodzinny /Dmuchańce/ – 1000 zł. 
usługa komunikacyjna /Pilzno – Muzeum lalek/ – 1200 zł. 
Muzeum lalek – 1128 zł.
Zakończenie roku /6l/ – kubki – 570 zł.
Usługa komunikacyjna /park zabaw Rado/ – 250 zł. 
Rado – wycieczka – 240 zł
Prezenty dla wszystkich na koniec przedszkola 931,95 zł. 
Warsztaty pszczelarskie – 920 zł. 
Bańki mydlane 150 zł. 
Kwiaty 80 zł.
Wydano: 11 393, 24- II Półrocze
Pozostało na dzień 26.06.2019 – 1046,95 zł.

Całość wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła: 21688.74 zł.
W  I półroczu wydano: 9738,55 zł.
W II półroczu wydano: 11 393,24 zł.
Pozostało: 556,95 zł. 
Darowizna na Radę Rodziców 490 zł.
                          556,95 zł.
                            +490 zł.
                           ————–
                         1046,95 zł 
Razem na przyszły rok szkolny pozostało: 1046,95 zł.
Zgodność powyższych danych członkowie Rady Rodziców potwierdzają własnoręcznym podpisem
Przew. Rady Rodz.              z-ca                 Skarbnik             Dyrektor PM-8 
Uwagi Komisji Rewizyjnej: ———————————