Skład Rady Rodziców - Zarząd i Członkowie

Zarząd Rady Rodziców:

 Przewodniczący: Mariusz Bożek
Z-ca przew.:  Katarzyna Wiśniewska
Sekretarz: 
Dominika Sztuka
Skarbnik:  Martyna Bator

 

Skład Rady Rodziców - Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Gabriela Gaj – Pudło
Kinga Jeleń – Kiełb

Składka na Fundusz Rady Rodziców

  Kwota na Radę Rodziców
w roku szkolnym 2020/2021
wynosi 160 zł.

skladka