Skład Rady Rodziców - Zarząd i Członkowie

Zarząd Rady Rodziców:

 Przewodniczący:  Krystian Żarów
Z-ca przew.:  Magdalena Winiarz
Sekretarz:  Diana Tomza
Skarbnik:  Agnieszka Międlar

 

Członkowie rady Rodziców:

Baran Grażyna
Czerw- Borzęcka Katarzyna
Kowalska –Trela  Anna
        Majewska   Magdalena
M
azur Mirosław
K
łusek -Rączka  Magdalena
Szewczyk Magdalena
Sztuka Dominika
Wiśniewski Rafał
Zając Aneta
Zygarlicka Krystyna
Żak Justyna  

 

 

Skład Rady Rodziców - Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:

Agata Hyjek – Pawełek

Joanna Stachowicz

Wojciech Bryg

Składka na Fundusz Rady Rodziców

  Plan Wydatków w roku szkolnym 2017/2018
 Stan dzieci – 138
 Kwota na Radę Rodziców – gr. I -VI  – 150  zł  – drugie dziecko 125 zł
 Przypuszczalna kwota wpłynięcia –  20 700 zł

Pozostałość z ubiegłego roku – 1 392,56 zł

CELE WYDATKÓW ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE KWOTA UWAGI
UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE 1. Pasowanie na przedszkolaka
2. Powitanie jesieni i wiosny

3. Spotkanie z Mikołajem
4. Zabawa noworoczna- orkiestra
5. Dzień Babci i Dziadka
6. Dzień Mamy i Taty
7. Dzień Dziecka
8. Zakończenie roku – pożegnanie starszaków
9. Festyn Rodzinny
345 zł
——-
4830 zł
600 zł
300 zł
300 zł
690 zł
1400 zł 
1500 zł
15 zł/ na dziecko (23)
———
35 – 40 zł/ dziecko
——–
50 zł na grupę
50 zł. na grupę
5 zł/dziecko
20-25 zł na dziecko
WYCIECZKI Sandomierz
Baranów Sandomierski

Skansen – Kolbuszowa
1500 zł
1500 zł
Wynajem autobusów
KONKURSY słodycze
nagrody
200 zł
TEATRZYKI
FILHARMONIA 
teatrzyki
koncerty filharmonii 
900 zł
800 zł
POMOCE DYDAKTYCZNE
I ARTYKUŁY PAPIERNICZE
Wyprawka przedszkolaka 6000 zł
INNE grillowanie
kwiaty, wiązanki
200 zł

                                                                                                  RAZEM: 21 065 ZŁ

Projekt finansowy zatwierdzony  uchwałą Rady Rodziców
Nr 1 /2017-2018 z dnia 05.10.2017

 

 

 

                                 

skladka

Informacje Rady Rodziców

infrady

Protokół
Z podsumowania działalności  Rady Rodziców
za rok szkolny 2016/2017

Dnia 27.06.2017 dokonano podsumowania przychodów i rozchodów Rady Rodziców  za II półrocze  roku szkolnego 2016/2017
Dokonano sprawdzenia zgodności Księgi Przychodów i Rozchodów z rachunkami.

Stwierdzono:
Na konto Rady Rodziców w roku szkolnym
2016 /2017 do dnia 27.06.2017

Wpłynęło:
wpłaty od rodziców –   28 463 zł
Pozostałość z ubiegłego roku – 861,17zł
Inne: 1 824 zł                             

                                                Łącznie: 31 148,17 zł

W I półroczu wydano: 17 077.07 zł
W II półroczu wydano : 12 678.54 zł

Kwota  10 287.70 zł w II półroczu została rozdysponowana na:
– zakup art. papierniczych                               –  7 249,99
– opłata za 3 teatrzyki                                      –    750,00
– opłata  za Filharmonię / 3 spotkania/            –     300,00
– warsztaty z pierwszej pomocy                      –     250,00
– wycieczka do Szczucina                               –     750.00
– Wynajem autobusu – przewóz dzieci           –     364,44
– zabawa noworoczna                                     –      393,16
– upominki na pożegnanie dzieci / gry/           –     530,00
– org. Festynu Rodzinnego                              –   1 418,67
– inne / kwiaty, nagrody/                                  –     672,28

                                                             Razem: 12 678,54  zł

Pozostało: 1 392,56   /tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dwa  56/100/

Uwaga: 574,02 zł z w/w kwoty  pozostawia się  na zakup art. papierniczych, w przyszłym roku szkolnym

Zgodność powyższych danych członkowie Rady Rodziców potwierdzają własnoręcznym podpisem: