Skład Rady Rodziców - Zarząd i Członkowie

Zarząd Rady Rodziców:

 Przewodniczący: Mariusz Bożek
Z-ca przew.:  Mirosław Mazur
Sekretarz: 
Diana Tomza 
Skarbnik:  Martyna Bator

Członkowie rady Rodziców:

Joanna Krzemińska
Ewelina Nowak 
Bartłomiej Nowak 
Magdalena Szewczyk 
Martyna Helowicz 
Krzysztof Kołodziej
Grażyna Baran
Magdalena Majewska
Katarzyna Dziedzic
Edyta Tymuła
Jolanata Weber 

Skład Rady Rodziców - Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Czerw – Borzęcka
Justyna Żak

Składka na Fundusz Rady Rodziców

  Plan Wydatków w roku szkolnym 2018/2019
 Stan dzieci – 139
 Kwota na Radę Rodziców – gr. I -VI  – 160  zł  – drugie dziecko 120 zł
 

 

 

                                 

skladka

Informacje Rady Rodziców

infrady

                         Protokół
z podsumowania działalności Rady Rodziców za II półrocze roku szkolnego 2017/2018.
Dnia 25.06.2018 dokonano podsumowania przychodów i rozchodów Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018.
Dokonano sprawdzenia zgodności Księgi Przychodów i Rozchodów z rachunkami.

Stwierdzono:
Na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 do dnia  25.06.2018

Wpłynęło: 21 372,06
W I półroczu wydano : 11 653.11 zł
Wydatki w II półroczu roku szkol. 2017/2018
Artykuły papiernicze / wyprawka/     2158.98
Uroczystości przedszkolne                   4375.11
Spotkania artystyczne                            1753.00
Wycieczka – Skansen                              240.00
Inne                                                             738.12
                                                   Razem: 9 265.21

Rozliczenie szczegółowe:
U
roczystości przedszkolne:
Dzień Babci i Dziadka          – 254.77
Zabawa Noworoczna            – 370. 12
Spotkania Wielkanocne       – 128.71
Pożegnanie ”Starszaków”    – 1318.00
Festyn Rodzinny                   – 1570.51
Zakończenie roku gr.I-III   – 733.00
                                Razem: 4375.11

Spotkania artystyczne:
Koncert muzyczny           – 153.00
Teatrzyk – 2x                   – 500.00
Filharmonia                     – 600.00
Kino Sferyczne                 – 500.00
                       Razem:     1753.00

Inne wydatki:
przewóz dzieci          – 98.00
zakup słodyczy         – 236.10
zakup upominków  – 264.02
kwiaty                        – 140.00
                    Razem: 738.12

Wydano:
11 653.11    I – Półrocze
+ 9 265.21 II – Półrocze
R
azem:   20918.32 zł
Pozostało na dzień 25.06.2018: 21 372,06 – 20 918.32 = 453.74

Zgodność powyższych danych członkowie Rady Rodziców potwierdzają własnoręcznym podpisem: