Ramowy Rozkład Dnia

6.00 – 7.00 WESOŁE POWITANIE: JA- TY- MY
– zabawy dowolne wg własnych projektów i pomysłów dzieci,
– zabawy integracyjne i kołowe ze śpiewem.
7.00 – 7.40 JA – PRZYRODA I OTOCZENIE
– praca wyrównawczo – dydaktyczna,
– zabawy badawcze, eksperymentowanie, działanie, tworzenie w kącikach: przyrodniczym, konstrukcyjnym, stolarskim,
                     – “czytanie przed śniadaniem”,
– ćwiczenia logopedyczne i słownikowe.
7.40 – 8.00 JA I MOJE ZDROWIE
– ćwiczenia poranne „Na wesoło”,
                     – “muzyczny poranek” – zabawy kołowe ze śpiewem,
– poranne zabiegi higieniczne w łazience.
8.00 – 8.30 ŚNIADANIE
8.30 – 9.00 NASZE MARZENIA, ZAINTERESOWANIA I PROBLEMY
– wspólne planowanie zajęć, przygotowanie materiałów i pomocy,
– praca dyżurnych.
9.00 –10.00 POZNAJEMY ŚWIAT POPRZEZ DZIAŁANIE, PRZEŻYWANIE I ODKRYWANIE
Zajęcia edukacyjne z całą grupą służące realizacji podstawy programowej oraz programów autorskich:
– z zakresu rozwijania mowy i myślenie,
– z zakresu kształtowania pojęć matematycznych,
– plastyczno- techniczne,
– zajęcia muzyczne,
– zajęcia ruchowe,
– język angielski /gr. I, II, III, IV, V, VI/,
– religia /gr. V, VI,/
10.00 – 11.30 SPOTKANIE Z PRZYRODĄ
– spacery, zabawy w ogrodzie, wycieczki,
– prace społeczno – użyteczne w ogrodzie przedszkolnym,
– w razie deszczu – zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela w sali,
– praca wyrównawczo – dydaktyczna.
11.30 – 12.00 OBIAD
12.00 – 12.30 ODPOCZYNEK /gr. IV, V, VI/
– czas relaksu – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek polskich i opowiadań.
12.00 – 14.00 – odpoczynek na leżakach /gr. I, II, III/
12.00 – 14.00 POZNAJĘ, ROZWIJAM, KORYGUJĘ
– zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne,
– zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania,
– gry i zabawy na powietrzu,
– zajęcia dodatkowe,
– zabawa ruchowa.
14.00 – 14.30 PODWIECZOREK
14.30 – 15.30 „POZWÓL MI TO ZROBIĆ SAMEMU”
– zabawy swobodne w kącikach zainteresowań w sali lub w ogrodzie.
15.30 – 16.30 MÓWIMY SOBIE DO WIDZENIA – PRZEPRASZAMY – DZIĘKUJEMY
– rozmowy podsumowujące wydarzenia dnia (jak było?, co się nauczyłem?)
– próby oceny własnego zachowania,
– wspólne planowanie jutra,
– indywidualne rozmowy z rodzicami.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach: 7.30- 12.30