Ważny komunikat!!!!

Informacja dla Rodziców

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolu komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęcia dokonując publicznego losowania.

W związku z powyższym w tych przedszkolach, w których zaistnieje taka sytuacja zostanie przeprowadzone losowanie w dniu 29.03.2018 między godziną 10:00 a 12:00.

Losowanie, o którym mowa powyżej:

  • Przeprowadza komisja rekrutacyjna w siedzibie przedszkola
  • Jest tajne
  • Losowanie przeprowadza się poprzez umieszczenie w pojemniku przygotowanych kart
    z imieniem i nazwiskiem kandydata, które znajdują się każda w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym wcześniejsze odczytanie nazwiska kandydata
  • Z przeprowadzonego losowania komisja rekrutacyjna sporządza protokół.