Dzień Słowa Pisanego.

dzieci-24241241

“Stwarzanie sytuacji edukacyjnych,służących kształtowaniu umiejętności pisania i czytania jako głównego elementu przygotowania dziecka przedszkolnego do roli ucznia oraz czytelnika” –
to zadanie Rocznego Planu Pracy, który realizujemy w obecnym roku szkolnym.
W ramach realizacji tego zadania odbędzie się kolejne spotkanie:
“Dzień Słowa Pisanego”, we środę 12.04,
  na którym rozwikłamy niektóre tajemnicę związane z nauką pisania: 

Po co człowiekowi umiejętność pisania?
Dlaczego dzieci muszą się tak męczyć, aby nauczyć się ładnie pisać?
Jak na przestrzeni wieków i lat zmieniało się pismo?