Wysokość opłaty.

Szanowni Rodzice !

Uchwałą Rady Rodziców dzieci w roku szkolnym 2017/2018 będą ubezpieczone
od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Firmie ALLIANZ.

Koszt ubezpieczenia – 45 zł

Dokładny zakres świadczeń jest dostępny na ulotkach,
które można pobrać u nauczycielek w grupach lub intendent przedszkola.

Pieniądze można wpłacać u intendent przedszkola
do 30 września w godzinach: od 7.00 do 15.00
W grupie VI u nauczycielki.