Wysokość składki.

co-zrobil-misiu

Szanowni Rodzice !

Uchwałą Rady Rodziców dzieci w roku szkolnym 2016/2017 będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków

w Firmie ALLIANZ.

Koszt ubezpieczenia – 50 zł

Warunki ubezpieczenia:

– suma ubezpieczenia : 15 000 zł,

– zakres ochrony 24 godziny,

– miejsce zdarzenia: w przedszkolu, domu, ogrodzie itp…., w kraju i za granicą,

– zakres świadczeń – dostępny na ulotkach, które można pobrać u intendent przedszkola .

Pieniądze można wpłacać u intendent przedszkola

od dnia 14.09. do 25.09, w godzinach: od 7.00 do15.00

W grupie VI, VII – u nauczycielek.