“Malowała JESIEŃ w parku wszystkie liście, 
na brązowo, na czerwono, żółto i złociście”

Zapraszamy wszystkich  rodziców i dzieci do udziału
w wystawie fotograficznej pod hasłem:
“Polska, kolorowa jesień”
w ramach realizacji programu autorskiego “Mały artysta to ja”.

Cele:

  • poznanie piękna otaczającej przyrody jesienią,
  • rozwijanie zainteresowań fotografowaniem przyrody jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem,
  • wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, 
  • dostrzeganie wpływu kolorów na nasze emocje i uczucia.
  • dostrzeganie uroczych zakątków przyrody jesienią w swoim regionie.

Warunki uczestnictwa: 

Rodzice wspólnie dzieckiem wykonują i przesyłają jedno zdjęcie jesiennego krajobrazu, na którym widoczne są różnorodne kolory jesieni. Na zdjęciu może znaleźć się dziecko, ale tak, aby nie można było go zidentyfikować (np. tyłem, widoczne tylko dłonie, nogi, itp.)

Należy je przesłać na mailowe adresy grupowe do dnia 25.10

Prezentacja wystawy będzie na stronie internetowej przedszkola
i na telebimie w szatni.