Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka” zaprasza dzieci do udziału w między przedszkolnym konkursie konstrukcyjnym  pod hasłem: „DOM, W KTÓRYM CHCĘ ZAMIESZKAĆ”
Celem konkursu jest promowanie zainteresowań konstrukcyjnych dzieci
oraz rozwijanie ich weny twórczej, pomysłowości, ekspresji plastycznej i kreatywności a także budowanie pewności siebie i wiary we własne siły i możliwości.

domek z klocków

REGULAMIN KONKURSU  W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci 5,6- letnich.
 2. Każdy uczestnik samodzielnie w domu wykonuje pracę nt. „Dom, w którym chcę zamieszkać” z wykorzystaniem klocków Lego, Cobi itp.
 3. Rodzic robi 1 zdjęcie  budowli (bez wizerunku dziecka) i wysyła na adres mailowy przedszkola PM-8 przedszkole8@miasto.mielec.pl do dnia 1.03.2021
 4. Do każdej fotografii budowli należy przygotować metryczkę:
  – imię i nazwisko dziecka,
  – wiek dziecka,
  – adres mailowy na który należy wysłać dyplom
 5. Rozstrzygnięcie konkursu w naszym przedszkolu nastąpi 5.03.2021, podczas którego zostaną wybrane najbardziej pomysłowe 2 prace, które zakwalifikują się do II etapu między przedszkolnego konkursu.
 6. Ze wszystkich nadesłanych zdjęć „domów marzeń”, jury powołane przez organizatora wyłoni 3 prace, za które zostaną przyznane nagrody: I, II, III miejsce.
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, które zostaną wysłane  na podany adres mailowy.
 8. Jury oceniać będzie: samodzielność i wenę twórczą autora, oryginalność projektu i estetykę wykonania oraz zgodność z tematyką.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 17.03.2021 wyniki zostaną opublikowane na stronie: przedszkole8.mielec.pl
 10. Przedszkole Miejskie Nr 8  „Artystyczna Ósemeczka”  zorganizuje wystawę po konkursową.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMYDO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!