Pokaz i nauka prostych czynności ratowniczych.

pierwsza pomoc

W piątek 12.05 w naszym przedszkolu odbędą się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem ratownika medycznego.  Spotkanie ma na celu utrwalić zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz naukę prostych czynności ratowniczych i właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W spotkaniu biorą udział grupy II, III, IV, V, VI, VII.