Spotkania z muzykami i aktorami.

teatr

“Każde dziecko trzeba doprowadzić do aktywnego uczestnictwa w twórczych przeżyciach artystycznych, pamiętając, że artystyczne wychowanie jest jedną z dróg
umożliwiających rozwój twórczej, wszechstronnie rozwiniętej osobowości”
  
(I. Słońska).

Jakie korzyści daje dzieciom obcowanie ze sztuką muzyczną, teatralną czy plastyczną:

# rozwija wrażliwość emocjonalną,
# pobudza wyobraźnię, inteligencję i uczy wartości moralnych,
# pozwala poszukiwać, dostrzegać i doznawać piękno wokół nas,
# wyzwala poczucie radości, odprężenia,
# wpływa na wszechstronny rozwój osobowości,

Nasze przedszkole realizując Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dostarcza dzieciom przeżyć artystycznych poprzez udział w teatrzykach, koncertach Filharmonii Podkarpackiej, wyjściach do szkoły muzycznej,
na wystawy do SCK, spotkania z artystami, organizowane zajęcia plastyczne, muzyczno – rytmiczne, taneczne.

W najbliższych dniach już po raz ostatni w tym roku będziemy gościć artystów:
# z Filharmonii Podkarpackiej z muzycznymi zagadkami  – 5.05 (piątek),
# z Teatru Skrzat z Krakowa z przedstawieniem “Zaczarowane Źródełko” – 9.05 (wtorek),

Już dziś dziękujemy wszystkim muzykom, aktorom za niezapomniane wrażenia artystyczne
i uwrażliwianie dziecięcych umysłów na piękno otaczającego świata.

Koszt wszystkich spotkań pokrywa Fundusz Rady Rodziców.